Esejská zrcadla aneb vše co se nám děje zrcadlí naše nitro

05.02.2015 21:56

Hurá, mám volný víkend :) a místo užívání si nic nedělání jdu na dvou denní kurz o vztazích a technice Esejských zrcadel, kterou pořád Inspirála.

Přednášela krásná žena Jitka s příjemným ženským hlasem a italským šarmem, jelikož žije již 15 let v u Milána. Celý víkend byl o symbolice situací, a umění číst to, co se nám denně děje. Je dobré pochopit, že celý svět je jen odrazem nás samých, to co máme v sobě, to vidíme a tak prožíváme. Když máme dobrou náladu, potkávámě skvělé lidi, a nesetkáváme se s překážkami na cestě. Ve chvíli, kdy jsme zamračení a negativní, věci se přestanou dařit a situace jen odráží tento vnitřní stav mysli. Ve chvíli, když řešíme nějakou situaci, se kterou máme těžkosti, můžeme se ptát a zkoumat pomocí Esejských zrcadel, a pochopit tak význam dané situace. Zní to jednoduše, ale budu umět udržet tento pohled při nejbližším vnitřním boji? Ještě, že máme partnery, to jsou největší zrcadla jen nás samých a ten můj okamžitě vidí, a hned mi připomene, když sama zapomenu. 

1. Zrcadlo přítomného okamžiku tady a teď

Zde se ptáme, co mého mi ukažuješ? Jsem já toto? Co mi ti lidé ukazují? Mám toto v sobě? Při odpovídání si na otázky k sobě buďme upřímní. Nikdo nás uvnitř kontrolovat nebude. Budeme-li hrát sami před sebou, zrcadla budou falešná. 

2. Zrcadlo hodnocení a posuzování, chybějícího přijetí sebe sama i ostatních

Učí nás přijímat. Nepřijetí a hodnocení nás odděluje od celku a od druhých lidí a působí nám vnitřní bolest. Většinou přitahujeme to, co odsuzujeme. Ptáme se, ukazuješ mi to co jsem? Co posuzuji a odsuzuji? 

3. Zrcadlo ztracené nevinnosti

Situace a události, či setkání, které poukazují na část nás, které jsme se v průběhu života stali nebo se jí vzdali, ať již sami nebo na něčí nátlak. Někteří lidé nás na první pohled něčím přitáhnou a uhranou, a je dobré se ptát, jestli to je to, co jsme ztratili. Ptáme se, je to to čeho jsem se vzdal/a? Toto jsem v sobě opustila? Má tento člověk to, co jsem chtěla? 

4. Zrcadlo závislosti

Mám prostor pro sebe? Jsou všechny aspekty mého života vyvážené? Rozpozávacím znakem závislosti je, že se nám ztrácí přátelé, a nebo vytváříme utrpení lidí, kteří nás mají rádi, a my na ně nemáme čas. Naše činnost není rozložená do více oblastí. 

5. Zrcadlo otce a matky

Uvědomme si, že jsme dokonalým otiskem svých rodičů. Rodiče vždy dělají to nejlepší co mohou, aby nás vychovali. Vždy se rodí děti, kteří jsou evolučně o krok dál. Ptáme se, otče, matko, co mě učíš? co mi ukazuješ? Nejlepšími zrcadly jsou naši partneři, zviditelňují naše návyky.

6. Temná noc duše

Je to moment zkoušky, destability či jiné silné události v našem životě, kdy se začneme ptát proč se to děje zrovna mě? Důležité je v sobě vzbudit  důvěu k životu, a opřít se o principy vesmíru. Vše se vždy děje tak, že to je nejlepší pro náš rozvoj v danou chvíli. Bože děj se vůle tvá. 

7. Zrcadlo vnímání Já

Je o tom, jak vnímáme sami sebe, podle jakého metru? Skrze čí názor? Přivádí nás k uvědomění si toho, co děláme rádi, vnímání sebe sama. Tyto situace přichází k těm, kteří potřebují zaostřit na duchovní cestu, a sebepřijetí všech aspektů a talentů. Lidem okolo sebe můžeme nejvíc pomoci tím, že budeme sami sebou. Pokud žijeme v něčem, co není naše, nejsme šťastní, např. role "dobré matky"  "srávné manželky" atd. 

 

Kontakt

yoga praha