Ánápána-sati meditace, a umění být s tím co je

21.01.2017 15:51

„Nikdo vám nemůže způsobit utrpení. Sami sobě si vytváříte utrpení tím, že vytváříte napětí v mysli. Pokud zjistíte, jak toto nedělat, bude jednoduché zůstávat klidný a šťastný v každé situaci.“ Goenka

***

´Plně se odevzdávám své minulosti a jí´ 

Byl štědrý večer a hrudí mi projela ostrá bolest a všechno se zahalilo do temnoty, která trvala několik dní. Nemohla jsem jíst, pracovat, s nikým normálně mluvit a vnímat, neměla jsem v sobě prostor, chvilka spánku a výuka lekcí bylo jediné vysvobození z vnitřní bolesti, která mě trhala. Po téměř dvou měsících sbližování a sdílení všeho, kdy máte pocit, že jste našli svoji spřízněnou duši se to najednou promění v černou díru. 

Proč toto musím zrovna já prožívat? Dokonce znova. Proč mě to porazilo na kolena? Tohle si nezasloužím, zasloužím si něco mnohem lepšího. Vždy já jsem přece skvělá ženská. Žádná moudrá poučka proti bolesti v tuto chvíli nepomáhá, jednoduše proto, že moudrost neprožívám, ale je na úrovni intelektu. FYZICKÁ praxe jógy mě drží v těle a funkční, meditace s tíhou jak to jde. Důležité je nepřestat ať se děje co se děje - praxe musí být drdha bhumih, neotřesitelná. Chvíle zoufalství se střídají s chvílemi klidu a vhledu.

Postupně jak se vzpamatovávám si uvědomuji, že jsem zase naskočila na podobný model v mých vztazích, kterým nebudu nikoho nudit. Přesně si uvědomuji ten jeden krátký okamžik, NEVĚDOMÝ okamžik, ta situace, která mě vtáhla do hry, a která mě měla upozornit, že teď je ten moment (za předpokladu že budu o tom vědět tedy plně vědomá) říci NE. Příště budu vědět.

Je dobrý asi zmínit, že zásadní věc není co vám kdo udělal nebo co se vám děje zvenku, ale vaše umění a schopnost se soustředit na to, co to S NÁMI dělá, CO MY U TOHO PROŽÍVÁME a tudy vede cesta k rozřešení tématu. Jakmile zůstaneme chyceni v obviňování okolí, a ostatních, místo obrácení pozornosti do sebe, tak se cyklíme stále znovu. Cítím, že tenhle vývoj a přímý zpětný pohled do sebe jóga postupně nenásilně rozvíjí, například tím, že obracíme pozornost ke svému tělu nejprve na hrubé úrovni, časem stále na jemnější, postupně jdeme pozorností k niternému světu, k mysli, ale to je otázka let a let praxe, zatímco Vipassana metoda (kam patří úvodní meditace mini anapana) k tomu jde napřímo od začátku. Akorát přes jinou práci s tělem a jeho pocity.

Tady se mi vybavuje co několikrát opakovala Abhi: „You dont even know about your back thighs, how do you want to know your soul?“ BKS Iyengar

Nedávno mi někdo řekl „dávno jsem Ti odpustil“, to je hezký, že se cítí dobře, protože odpouštět je ctnost že? ale také to znamená, že si ve skutečnosti stále myslí, že VY jste mu ublížili, tedy že neobrátil vědomí dovnitř k sobě a tudíž mu stále praxe jógy uniká mezi prsty.

Zde bych ráda uvedla Buddhovy čtyři vznešené pravdy

1. pravda o utrpení

Světské bytí je neuspokojivé, strastiplné utrpení. (převedeno na jazyk jógy – citta vrtti- pohyby na poli vědomí, vzpomínky, iluze, nevědomost, představy, mysl je neustále nespokojená a vytváří sama sobě těžkosti, které se projevují buď jako fyzické či mentální strasti života)

2. pravda o vznikání utrpení

Příčinou utrpení je žádostivost, spojená s rozkoší a lpěním na smyslových rozkoších.

(rága-sukha, čím více toužíme po tom, co si myslíme, že nám dává štěstí a skvělé pocity, chceme to tedy opakovat – díky chtivým, lačným, bažícím smyslům – čichu, zraku, sluchu, chuti i hmatu, tím více vzniká rága připoutanost, a následně z toho hněv či nenávist, když nedostaneme co chceme, či bolest, dvesha-duhkha)

3. pravda o zaniknutí utrpení

Utrpení je možné učinit konec úplným zničením a zaniknutím právě této žádostivosti.

(hurá, dobrá zpráva je, že existuje i cesta jak z toho ven, jakkoliv těžkáJ toto toužení a chtění je třeba úplně a cele vykořenit z naší mysli, tak jako musíme vytrhnout plevel i s kořínkem jinak vyroste znovu, a z našeho chování)

4. pravda o stezce, vedoucí k zaniknutí utrpení

  • pravé chápání
  • pravé myšlení
  • pravá řeč
  • pravé jednání
  • pravé živobytí
  • pravé snažení
  • pravá bdělost
  • pravé soustředění

Všechny body jsou stejně důležité a měly by se rozvíjet současně. (tomu je třeba velké úsilí v praxi, která otevírá vaše vědomí a trénink mysli v nepřipoutávání se na objekty ať už hmotné či mentální - abhyasa a vairagya, a postupování např. dle manuálu Patanjaliho 8 stupňové stezky, bavíme-li se o praxi jógy)

(Zdroj: www.buddhismus.cz)

Kořen problému utrpení – připoutanost:

V knize Umění žít, Hart píše: „jsme připoutaní k návyku hledat smyslové uspokojení, jsme všichni závislí na stavu toužení, jakmile je jedna touha uspokojena, vytváříme hned další (dosáhnu jedné jogové pozice a jdu na daší), Předmět je podružný (další žena nebo muž pro vztah, další práce, další byt, další auto) ve skutečnosti se snažíme nepřetržitě udržet stav toužení, protože toto toužení v nás vyvolává příjemný pocit, který si přejeme prodloužit, tento pocit neustále sílí a nikdy nemůže dojít konce“ (str. 36)

Tak díky připoutanosti k tomuhle člověku jsem zažívala o vánocích hory bolesti, ale zároveň mi přinesl něco cenného. Nejen se mi otevřely dveře k metodě, kudy cítím, že pro mě povede cesta ven z intenzivního prožívání nebo nespokojenosti, ale zároveň se mi otevřelo téma vztahů. Příště už se totiž usměji, a řeknu, tohle už si nech, já už to znám a už to nepotřebuji znovu zažívat.

Zpětně jsem si uvědomila, že jsem si asi rok přála a cítila potřebu meditovat, jen jsem čekala na to pravé až to přijde. Začala jsem vstupovat skutečně dovnitř. Ten nástroj ke zkoumání vnitřní skutečnosti a to JAK, je pro začátek mini-anapana (ánápána-sati) – uvědomování dechu, kdy se soustředíme na dech tak jak zrovna probíhá, bez vědomého měnění nebo ovlivňování. Po ní student pokračuje praxí Vipassana. Základní úvodní kurz je 10 denní a vyučuje se po celém světě. Každý rok prý přibývá 1 milion lidí, kterí prošli kurzem.

Meditaci 10min najdete zde v čj i v aj: https://www.dhamma.org/cs/about/mini_anapana

Jde o to být s tím, co právě je, a nechtít to změnit, tedy pozorovat dech ať už je krátký či dlouhý, rychlý či pomalý atd. (Bytí a výdrž v pozici je v pokročilejší fázi praxe studenta důležitým principem metody Iyengar). Pointa je, že se pohybujeme v dualitě, den noc, teplo zima, láska nenávist, myšlenkami v obavách z budoucnosti, nebo vzpomínkami v minulosti, chci nechci, mezi toužením po něčem, čemu jsme přiřadili nálepku super, to chci, a mezi odmítáním toho, čemu jsme přiřadili nálepku, fuj, to nechci zažívat. Buď touha nebo averze. Rága dvéša. (2 z kléš) Tím, že se zde učíme soustředit jen na to co je přítomno, se můžeme naučit zažívat tu samotnou skutečnost bez zabarvování, nálepek a být v přítomnosti, bez vyhodnocování a tudíž bez následných rušivých pocitů, a bez kléš, o kterých jsem psala v min.postu.

Brzy zjistíme, že se naše mysl absolutně vymyká kontrole, a že nejsme schopni se soustředit ani 5 dechů za sebou a už je pryč. Znovu a znovu, s nepřetržitým úsilím pokračujeme v opakování cvičení a postupně rozvíjíme uvědomění skutečnosti. Když se objeví nějaká myšlenka, nesledujeme ji, (což se většinou nedaří a za 5 minut zjistíte, že jste zapomněli sledovat dech) ale vrátíme znovu svou pozornost k dechu. Rozvíjíme tím koncentraci – schopnost mysli zůstat soustředěni na jediný předmět a odolávat odbíhání pozornosti. (Hart)

„Utrpení pramení z nevědomosti avidya. Např. když prudce reagujeme, na něco, co se nám zrovna nelíbí. „Většinu času je mysl zcela ztracená v představách a iluzích, a prožívá znovu příjemné a nepříjemné zážitky a s nedočkavostí nebo obavami předjímá budoucnost. Takto ztraceni v toužení a odporu si vůbec neuvědomujeme, co se děje teď, co děláme v tomto okamžiku.“

Docházím k tomu, že v Patanjaliho sútrách toto všechno je obsaženo, jen je to možná delší, ale stabilnější cesta, tím že vytváříme praxí pozic silný základ a pracujeme přes tělo, od hmoty směrem k niterným stavům, jen je třeba si vše spojit s určitým prožitkem. Nebuďme líní, a neříkejme Yoga sutry Patanjaliho a ty knihy od Iyengara jsou hrozně složité, kdo to říká, (teď si připadám, že jsem pochytala něco od Sunity - otevřel je vůbec a zkoušel číst? „Did you look? Did you see? Yes? What yes? I want to know what is this yes or are you only reacting automatically?“ :D  Vyvinout prostě úsilí to pochopit a klidně číst každou větu 10 – 20x, dokud nám to necvakne…

Meditace anapana zklidňuje mysl, a vytváří prostor pro to, abychom mohli pracovat dál na úrovni těla a mysli a pak začíná samotná metoda Vipassana, a sledování pocitů po těle, kdy se učíme nenaskakovat na naučené reakce, ale jednat s moudrostí, o které psát nebudu, jelikož se kurzu teprve budu účastnit a nemám zkušenost. Zatím vím hodně teorie, a uvidím co přinese čas a praxe.

ततो द्वङ्द्वानभिघातः ॥४८॥
tato dvaṅdva-an-abhighātaḥ 48
This results in a victory over the duality of life. ||48||

 

Pro zájemce o více info:

www.dhamma.org/cz - 10 denní základní kurzy Vipassana meditace (v Čechách bude v srpnu – pozor v některých zemích je třeba se hlásit v prvních dnech, ne-li hodinách po otevření registrace)

Kniha v čj: William Hart - Umění žít, meditace Vipassana jak ji vyučuje S.N.Goenka 

Kontakt

yoga praha