Yoga snižuje pracovní absenci a zvyšuje pracovní výkon

05.01.2015 15:44

Autor: Paul Catiang
Překlad: Jana Chadimová, 03/2012

„V Německu je yoga součástí většiny balíčků pojištění“, říká Clé Souren, dlouholetý praktikující a instruktor metody yogy podle Iyengara. „Je to velmi ekonomicky efektivní, jelikož to nevyžaduje mnoho vybavení a preventivní medicína a terapie stojí mnohem méně než pak léčba akutní. Všechny národní pojištovny mají ve své nabídce yogu a dokonce i terapeutickou yogu. Ve firmách je yoga povinná. Míra absence rapidně klesá a velmi se ušetří. V Holandsku je míra absence sedm ku deseti. Například mezi technickými zdravotními pozicemi, zvláště u pohotovostních týmů je 50% míra absence.“ Ze zkušenosti Clé Sourena jednoznačně vyplývá, soudě i podle nabídek národních pojišťoven v Evropě, že terapeutická hodnota yogy se cenní velmi vysoko co se týče snižování míry vysoké absence a zvýšení pracovního nasazení.
Např. na Filipínách přetrvává v průmyslovém odvětví vysoká fluktuace, absence pracovníků a nízká produktivita. Je to způsobeno především zdravotními problémy, ale další příčiny jsou také špatná atmosféra na pracovišti a napětí v meziosobních vztazích. Mnoho společností, zvláště outsourcingových firem, kde je náročné stresové prostředí a noční směny, se snaží hledat jiné strategie jak snížit tento úbytek výkonnosti i absencí pracovníků.
Jedním z možných řešení je právě yoga. John Clements vyzkoušel pár yogových technik v hodině, kterou vedla Laura Naulty ve společnosti May Sales and Production Conference.
Slovo yoga je odvozené od sankrtského kořene yug, a znamená spojit nebo sjednotit. Je to stovky let staré cvičení, jehož cílem je propojit tělo, mysl a ducha. I když se toto cvičení může zdát znepokojující díky pozicím, neboli asanám, které snad ani není možné provést, či nesrozumitelné terminologii v Sanksritu, Clé se snaží tuto yogu zpřístupnit i laikům.
„Yoga je nejprve fyzické cvičení,“ vysvětluje. „Začínáte yogou hrubého fyzického těla a dostáváte se k jemnějšímu duchovnímu tělu. Jak byste bez svého těla meditovali? Vše je fyzické. Mysl je stejně tak hmotou, jako je hmota myslí.“
Navíc, podstatou yogové praxe a filosofie je zachovat cvičení jednoduché a nekomplikované esoterickými dogmaty a přílišnou intelektualizací. „Je potřeba pochopit, že esence yogy se nikdy nezměnila a nikdy se nezmění,“ říká Clé. To, co se vyvinulo během let je přístup k yoze.“
Clé dále vypráví o jeho přístupu k yoze, tak jak ho to učil jeho Guru, Yogacharya (pozn. vzdělanec v yoze) B.K.S.Iyengar. „Do třicátých let byla výuka yogy pouze ve vztahu učitel a žák, tedy velmi individuální. Můj učitel tento model navždy změnil. Jeho učitel, T. Krishnamacharya z Mysoru v jižní Indii ho poslal do Puny v roce 1936, kde začal učit skupiny studentů, kde byli převážně atleti a muži z armády. Ne každý si uvědomuje, jaký obrovský dopad to mělo na rozvoj a výuku yogy.“
Yoga je ovšem víc než jen pozice. V souvislosti s ní existují i různé životní styly a filosofická cvičení. Jedna z nejběžnějších asociací s yogovým cvičením je vegetariánství. O jiných praktikujících se například ví, že pravidelně meditují. Pokud by měl Clé dát nějakou radu ohledně tohoto životního stylu a filosofie, tak to nechce. „Nejsem psycholog a nejsem filosof, a nejsem ani dietolog. Pouze praktikuji a učím yogu.“
„Ve výuce se u nás soustředíme na asany (pozice). Chceme-li cvičit asany, je nutné k tomu znát filosofii yogy? Není. Vemte si například princip ahimsa, čili neubližování. Pokud jsme násilní a při cvičení asan používáme sílu, povede to ke zranění našeho fyzického těla. Správná asanová praxe nám umožní se naučit a vstřebat ahimsu na fyzické úrovni a toto se nakonec přesune i do dalších oblastí našeho života.“
„Integrace je meditace,“ vysvětluje Clé. „Tím, že vstupujeme do asan s plným vědomím, se učíme stáhnout své smysly z vnějšího světa a uklidnit kolísání své mysli. Také zjišťuji, že yoga je velmi subjektivní praxe, máme rozdílná těla, osobnosti a životy a tudíž i yogu budeme prožívat jinak. Přesto si cvičením asan stále více uvědomujeme své vnitřní já, a tento akt integrace pozic s naším mentálním stavem je sám o sobě meditací.“
„Klíčové slovo v yogové praxi je integrace – toto vyžaduje aktivitu, která jde za pouhé protažení. Když v yogové asaně protáhnu nohu, musím propojit aktivitu v několika částech své nohy tím, že rovnoměrně pohybuji svaly vnější nohy, vnitřní nohy, přední nohy a zadní nohy. Začíná to protažením pokožky na všech těchto částech až k masu a vnitřním vláknům. Poté musím napnout kůži, maso a vlákna až ke kosti. Teprve poté je má noha plně protažena. Guruji Iyengar říká, že se musíte natahovat od kůže ke kosti nebo od kůže až do morku kostí. Morek je metafora pro duši. Z toho vyplývá, že je to protažení od kůže až k duši.“
V kontextu korporátní společnosti podporuje yoga prostředí akceptace. Akceptujeme-li své fyzické omezení, naučíme se akceptovat i svá mentálních omezení, ale zároveň postupně a jemně tato omezení tlačíme k většímu rozvoji. Dále tento přístup rozšiřujeme na přijetí kolegů či známých, a v ideálním případě to působí na zlepšení nálady v kolektivu. S tímto přístupem v mysli, učil Clé Souren yogové workshopy po celé Evropě, a viděl výsledky z první ruky.
„Iyengar yoga je velmi šikovná v tom, že snižuje absence pracovníků, jelikož má velmi dobré působení na terapeutické a mentální úřovni,“ říká Clé. Konrétně se to týká např. sociálního prostředí: „Yoga klade velkou pozornost na zarovnání těla, což zlepšuje zdraví. To, že se účastníme yogy ve skupině zároveň podporuje přátelství mezi kolegy. Stoupne výkonnost lidí, protože tím, že společně cvičí yogu jsou zaměstnanci loajálnější ke společnosti a také mezi sebou rozvíjí silné pouto.“
Nicméně yoga vždy začíná u nás samých. „Iyengar yoga zároveň vyžaduje velkou koncentraci jít hlouběji do pozic a zůstat v nich déle. Toto vyžaduje velké odhodlání. Pravidelná praxe yogy v yogovém studiu může ovlivnit postoj k životu a k práci a následně rozvinout větší soustředěnost a větší zájem v práci.
„p. Iyengar řekl, že když je stabilní mysl, je svobodná a schopná se soustředit a rozhodovat. Pravidelná praxe Iyengar yogy pomáhá mysl vyčistit a udržuje ji stabilní a rozhodnější, spíše než neustále hledající.“
Clé Souren právě na Flipínách dokončil serii yogových workshopů, konaných v Manilském Polo Klubu. V této zemi už je za účelem výuky yogy potřetí.
 
Zdroj: https://www.johnclements.com/articles/HowYogaBringDownAttrition.html

Kontakt

yoga praha