Yoga: Cesta k celistvosti, Interview s B.K.S. Iyengarem

05.01.2015 15:11

Mistr yogy B.K.S. Iyengar hovoří o tom, jak může yoga zkvalitnit náš fyzický, emoční a duchovní rozvoj
Autor: Corinne Schuman, 2005
Překlad: Jana Chadimová, 06/2012
 

Mnoho lidí dnes považuje B.K.S. Iyengara, kterému je v současné době 87 let (pozn.95 let v r.2012), za jednoho z největších žijících mistrů yogy na světě. V roce 2004 byl Times magazínem označen jedním ze sta nevlivnějších lidí na světě, a je autorem nejprodávanější knihy o yoze všech dob „Light on Yoga“, která byla poprvé publikována v roce 1966. Pan Iyengar žije v Indii, a ačkoliv již formálně neučí od roku 1984, stále je v roli poradce a je velkou inspirací pro studenty z celého světa.

Ve své poslední knize „Light on Life“ říká: „Yogová praxe nám umožňuje znovu objevit a pochopit celistvost v našem životě, kdy nemáme neustále pocit, že se musíme snažit poskládat polámané kousky dohromady.“ Popisuje yogu jako cestu dovnitř k sobě, která může vést ke štěstí  a vnitřnímu míru. Corinne Schuman s panem Iyengarem nedávno udělala emailový rozhovor pro Beliefnet. 

V knize „Light on Life“ píšete o systému yogy jako o prostředku na cestě k dosažení osvícení. Myslíte si, že yoga má co nabídnout lidem jakékoliv víry, i těm, kteří nejsou věřící a ani se nesnaží dosáhnout osvícení? Yoga má lidem určitě co nabídnout, ať mají jakoukoliv víru. Yoga nezná zeměpisné hranice, ani hranice v pohlaví, ani kastovní nebo náboženské hranice. Každý z nás je náchylný jak k fyzickým problémům, tak k mentálním, emočním a intelektuálním neduhům,  a yoga nám může pomoci se z nich uzdravit. Yoga je umění praktikovat, je to věda, kterou se musíme neustále zabývat a také filosofie, která nám ukazuje způsoby správného žití. Ať tomu člověk věří nebo ne, yoga člověka osvítí i tím, že mu dá fyzické zdraví a lehkost mysli, emoční stabilitu a jasnost myšlení.

Pro mnoho Hinduistů je yoga způsob života. Pro mnoho lidí ze západu je to často jen skvělý způsob jak se protáhnout, posílit a uvolnit. Co yoga ztratí, když ji oprostíme od její duchovní stránky a budeme s ní zacházet pouze jako s dalším způsobem cvičení?  Život má dvě roviny. Jedna je fyzická a druhá je duchovní. Fyzická rovina života je konkrétní viditelná část životní síly rozpoznatelná díky orgánům akce (pozn. končetinám), našim smyslům a mysli. Druhá rovina života je naše já, nebo duše, která je pro nás možná abstraktní. Přirozeně, pokud člověk (z východu nebo ze západu) existuje, tak věří tomu, co vidí a když uchopí viditelnou vrstvu těla, tak se přirozeně snaží rozvinout a dosáhnout samotného zdroje veškerých pohybů. Pak může pokročit dál tím, že zkvalitní inteligenci, aby mohl prožít druhou část životní roviny. To je jádrem bytí.

Nemyslím si, že esence yogy, tedy dotknout se svého nitra, by se ztratila tím, že povedeme svůj život směrem k jádru. Pro mě je právě tělo konkrétním viditelným já, mysl je jemnější já, a „Já (self)“ je to nejjemnější. Toto je hierarchie v oblasti yogy. Ne všichni praktikující jsou schopni skočit na tu nejvyšší úroveň. Musí šplhat krok za krokem z fyzické sféry, aby dosáhli spirituální sféry. Pokud se s yogou zachází jako se cvičením, není to vina yogy, ale praktikujícícho.

Pokud budou lidé cvičit yogu, jsou zde nějaké přínosy, které získají nezávisle na své mysli? Ti, kteří aktivují své svaly tak, jak by měly být aktivovány, samozřejmě cítí užitek z yogových pohybů. Mohou se dostat k pocitu lehkosti v končetinách těla, i čistoty v mysli, přestože jejich mysl není plně v yoze. V yoze je velmi důležité to, že pozorně přivedeme mysl do koncentrace a opravíme si špatné pohyby těla. Bez pozorné mysli a přítomnosti ve cvičení není integrace těla a mysli možná. Nahodilá pozornost přinese nahodilé výsledky,  a intenzivní a pozorná praxe vám dá intenzivní výsledky.

Co si myslíte o trendu rozšiřování yogy po celé Americe a po světě? Je to dobře nebo špatně? Má milá, jsem šťastný, že se yoga šíří, ať již ve fyzické formě, mentální  formě nebo duchovní formě.

Jak chápete moderní styly jako jsou „hot yoga“ nebo „power yoga“? Považujete je za kreativní inovace nebo chabé náhražky tradiční praxe? Nejsem zde proto, abych komentoval jiné yogové názvy. Studenti yogy by se měli naučit nekritizovat, ale vysledovat své vlastní slabosti těla a zkorigovat je.

Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s vaším stylem učení yogy, v čem je rozdílné od jiných typů yogové praxe?

Yogové principy jakéhokoliv stylu jsou stejné. Stejně jako je kmen stromu jeden, ale má mnoho větví, yoga je jedna, ale adaptace se mohou lišit. Člověk, který cvičí jakýkoliv styl yogy zažívá stejnou transformaci. Můj styl cvičení není odlišný od jiných krom toho, že kladu důraz na zarovnání motorických nervů se smyslovými nervy. To vyžaduje intelektuální reflexi a zručnou aktivitiu bez pokřivení dokonce i té nejmenší části anatomické struktury těla tak, že kosti, klouby, svalová vlákna, energie, mysl a inteligence jsou v harmonii a životní síla se dotýká všech vrstev těla.

Jak může yoga pomoci se specifickými fyzickými onemocněními jako je např. bolest v bedrech? Při narození stvoří lidskou anatomii Bůh a jak člověk roste, začíná jí přetvářet sám. Yogová praxe pomáhá člověku porozumět božské anatomii a ne anatomii, která je formována našimi nesprávnými návyky a chováním.  Každá asanová pozice musí být provedena správně tak, aby špatné návyky napravila. Při provádění asany musí člověk uvážlivě nastavit svoji anatomii bez toho, aby porušil svaly či klouby. Pokud je zde anatomické pokřivení, pak to není asana. Proto kladu takový důraz na zarovnání těla, což je průvodce a ukazatel na cestě k osvícení.

Použití pomůcek – polštářů, dek, pásečků nebo bloků – je klíčové ve vašem učení. Můžete prosím popsat jejich funkci? Použití pomůcek jako jsou polštáře, deky, bločky či pásečky není v mém učení klíčové. Jelikož opravdových učitelů je po skrovnu, rozvinul jsem použití těchto pomůcek, aby navedly praktikující k pochopení správného směru pohybu, a aby nedělali chyby. Pomůcky také pomáhají těm, kteří jsou ztuhlí, zmatení, fyzicky nestabilní, nebo ti, kteří mají nějaká postižení a nemohou cvičit samostatně. Tyto pomůcky dělají dvě věci současně: pomáhají s extenzí, tedy protažením těla a zároveň uvolňují mysl. Společně jsou tedy klíčem k meditaci. Tím jak vedou tělo správným směrem mají lidé v těle pocit pohody a nadšení  v mysli a uvnitř sebe. To přirozeně vede k prožitku vyváženosti a otevřenosti v těle, mysli a svém já.

Mohl byste vybrat pozici, ze které cítíte, že jste se něco naučil a vysvětlit fyzické, emoční a spirituální účinky, které jste díky ní prožil?  To by vyžadovalo stovky stránek k vysvětlení. Pokud si přečtete celou knihu, můžete na svoji otázku dostat odpověď. Zde řeknu tolik: fyzická síla, mentální síla, nervová síla a intelektuální síla by měly být v rovnováze tím, že budou pracovat v souladu se všemi částmi těla tak, aby se jádro bytosti, intelignce a vědomí souběžně a jednotně pohybovaly se všemi částmi těla. Je-li tělo záhonem, pak inteligence našeho já je zahradníkem, který svůj záhon opečovává tím, že používá asany jako nástroj.

Corinne Schuman je spisovatelkou a certifikovanou učitelkou Kripalu Yogy. Žije v Cambridge, ve státě Masachussets. V současné době bude dokončovat Magisterský diplom v Holistické poradenské psychologii.

Zdroj: 28.6.2012 https://www.beliefnet.com/Wellness/Yoga/How-To-Yoga/Yoga-A-Path-To-Wholeness.aspx?p=1

Kontakt

yoga praha