Jóga a menstruace

06.01.2015 21:53

Geeta S. Iyengar je nejstarší dcera B.K.S. Iyengara a v současnosti je ředitelkou Ramamani Iyengar Memorial Institute (RIMY) společně se svým bratrem Prashantem S.Iyengarem. Geeta se ve výuce zaměřuje na specifickou anatomii a fyziologii žepoporodních depresí a menopausy. Podobně jako její otec předává Geeta znalosti o tom, jak se může yoga využít k odstranění bolesti či zdravotních problémů, které jsou spojené s dýchacím, oběhovým, nervovým systémem, a problémů se svaly, tkáněmi a mentálním stavem.n. Učí specifikované asany, pranayamu a sekvence pro každé období života ženy, včetně menstruace, těhotenství,  poporodních depresí a menopausy. Podobně jako její otec předává Geeta znalosti o tom, jak se může yoga využít k odstranění bolesti či zdravotních problémů, které jsou spojené s dýchacím, oběhovým, nervovým systémem, a problémů se svaly, tkáněmi a mentálním stavem.

Pozn. autorky překladu: Pokud nemáte zkušenosti s Yogou dle Iyengara a využití pomůcek při cvičení, doporučuji návštívit nějaké jogové studio, kde učí kvalifikovaní lektoři Yogy dle Iyengara. Při nesprávném nastavení pozice, či nesprávném použití zobrazených pomůcek nemusí dojít k požadovanému účinku pozice, nebo může naopak dojít ke zranění.

 

Které asany a techniky pranayamy může žena bezpečně provádět při menstruaci?

Od prvního dne do konce menstruace by se žena měla držet takových asan, které jí pomohou zachovat rovnováhu, a které nebudou vytvářet překážky menstruačnímu toku. Měly by být voleny asany, které ji zachovají vitální energii, a které ženě nepřivodí hormonální rozrušení.

1.Předklonové pozice ve stoji (uttistha paschima pratana sthiti)

např. Uttanasana 1, Addho mukha Svanasana 2, Prasarita Padottanasana 3, Parsvottanasana 4 - pokud možno s podloženou hlavou - pomáhají během menstruace. Abychom uvolnili podbřišek, tak než půjdeme do plné pozice, měli bychom nejprve provést konkávní ("prohnutý") pohyb zad. Ženy, které mají problémy s bolestí těla, beder, či mají málo energie nebo náhlé poklesy hladiny cukru by se těmto pozicím měly vyhnout.

1 2
3 4

Ardha Chandrasana 5 a Utthita Hasta Padangusthasana II 6 pomáhají kontrolovat silné krvácení, bolest zad a křeče v břiše. Ženy, které trpí bolestmi beder či ischiasem, vyhřezlými ploténkami by měly tyto asany zařadit do své praxe.

5 6

2. Pozice v sedě (upavistha sthitti)

např. Svastikasana 7, Virasana 8, Padmasana 9, Baddhakonasana 10, Upavisthakonasana 11, Gomukasana 12, atd., pomáhají odstranit napětí a stres. Je to zároveň doba, kdy žena může pracovat na kolenou, hamstringových svalech, tříslech, kotnících, palcích a na jejich protažení a prohýbání, aby se uvolnily klouby a zmenšila se bolest a otoky. Když se zklidní nohy těmito asanami, zároveň se zklidní i mozek.

7 8 9 10 11 12

3. Pozice v leže (supta sthiti)

jako jsou Supta Virasana 13, Supta Baddhakonasana 14, Supta Pagangushtasana II 15, (prováděné s podporou pásečků a dek) uvolňují svaly a nervy, které jsou pod neustálým napětím a mohou být podrážděné. Tyto asany pomáhají zklidnit a zpomalit pulsující a vibrující orgány tak, aby se spotřebovalo co nejméně vitální energie. Ženy, které trpí dušností, tíhou na prsou, zadržováním vody, silným krvácením, křečemi v podbřišku, mentálním podrážděním či impulsivností shledají tyto asany velmi účinné při redukci a odstranění těchto problémů.

13 14 15  

4. Jednoduchá protažení dopředu (pashima pratana sthitti)

Paschimottanasana 18, Adho Mukha Virasana 19, Adho Mukha Svastikasana 20, Janu Sirsasana 21, Triang Mukhaikapada v Paschimottatanasaně 22, Ardha Baddha Padma v Paschimottanasaně 23, Marichyasana 24, Adhomukha Upavista Konasana 25, které se provedou v odpočinkové pozici ovlivňují silné krvácení, tiší podbřišek, a přivádí pracující nervy do klidového stavu. Tyto asany také pomáhají při bolestech hlavy, zad, silnému krvácení, křečích v břiše a úzkostem.

18 19 20 21
22 23 24 25

Pro ženy, které mají artritické bolesti, je během menstruace dobré, aby pracovaly na svých ramenou, loktech a zápěstích prováděním např. Gomukasana (pozice paží 26). Ženy, které trpí artritidou, revma, otékáním v kloubech, by měly věnovat dostatečné množství času těmto oblastem tím, že budou pomalu a neagresivně uvolňovat a ulevovat těmto kloubům.

26

5. A nakonec, abychom byly ve správném tělesném a nervovém klidu, měly bychom cvičit Dwi Pada Viparita Dandasanu s dostatečným podložením 27 a Setubandha Sarvangasanu 28 (purva pratana sthitti), které pomáhají energizovat a stimulovat mozek, hrudník, plíce, srdce a zachovat hormonální rovnováhu v systému žláz. Může být prováděna Savasana, Ujjayi and Viloma Pranayama v Savasaně. Pokud je menstruace normální a bezbolestná, bez podráždění, úzkosti, dušnosti, ab deprese, můžeme praktikovat Ujjayi dech a Viloma pranayama v sedu.

27 28

Kterým pozicím a technikám pranayamy se musíme vyhnout?

Určitě bychom se měly vyhnout obráceným pozicím, jako je Adho Mukha Vriksasana (stoj na rukou), balanční pozice na rukou jako např. Bakasana (vrána), záklonům např. Urdhva Dhanurasana (most), Kapotasana (pozice holuba) a pozicím, kdy se různě zaplétá tělo, např. Yoganidrasna, cyklus Sirsasany (cyklus stoje na hlavě) a stahování břicha jako je v Navasaně (loďka), Jathara Parivatasaně (unožení obounož v leže do strany). Měly bychom se vyhnout technikám pranayamy v sedě. I když se provádí, neměla by být delší než 15 min. Vyhněte se dechovým zádržím při výdechu i nádechu, stlačování tělesných zámků Uddiyana a Mula Bhandy, a technikám dechu jako jsou Bhastrika, Kapalabhati a Mahamudra.

Proč by se neměly dělat obrácené pozice během menstruace?

Při inverzích se zastavuje tok krve. Ty, které budou i přes periodu ať již z nadšení či lhostejnosti ke svému tělu cvičit inverze zjistí, že tok se rychle zastaví. Není to dobré pro zdraví, jelikož to může vést k cystám, endometrióze a rakovině a poničí to systém.

Podle Ayurvedy, cokoliv se má odvést z těla, by mělo být odvedeno, a ne zadržováno. Nemůžeme uvnitř sebe zadržovat moč, stolici, hleny a další tekutiny, jelikož to jsou složky, které musí vyjít ven. Nazývají se mala, odpad, který je třeba odstranit. Pokud je tento odpad zadržován uvnitř, je to pozvánka pro nemoci.

Během menstruace by žena měla snížit fyzické úsilí včetně chůze, tance či těžších domácích prací. Tělo si žádá klid a uvolnění a měla by mu jej poskytnout. Inverze mají svou vlastní charakteristiku. Tato kategorie asan zastavuje a zbržďuje menstruační tok. Pokud jsou ale prováděny během těhotenství, drží bezpečně a zdravě plod v děloze. Prokázalo se nám, že pro ženy, které mají časté potraty jsou tyto asany obrovským přínosem. Těm, které mají svoji periodu více než 15 dní je dovoleno provádět obrácené pozice po dvanácti dnech nepřerušeného toku a krvácení se zastaví. Samozřejmě by žena měl znát příčinu prodlouženého a silného krvácení a léčit nemoc i s dalšími asanami v průběhu dní, kdy žena nekrvácí. Nicméně zůstává faktem, že tok krve může být regulován. Pokud žena dostane menstruaci během ovulace, inverze jsou předepsány jako lék. Jakmile skončí menstruační cyklus, můžeme začít praktikovat obrácené pozice, jelikož skvěle ozdravují reprodukční systém. Velmi rychle přináší hormonální rovnováhu.

Pokud žena bude znát toto pozadí a účinky obrácených pozic, již nemusí váhat s jejich vynecháním během periody. I přesto někdy díky tvrdohlavosti a přísnosti, pokud se někdo nutí do těchto pozic, může za to dříve či později zaplatit zdravím.

Krvácení musí úplně přestat, a až poté můžeme zařadit inverze do svého cvičení. Není to otázka tří nebo čtyř dní, ale jakmile krvácení ustane, začněte s obrácenými pozicemi. Nezačněte hned cvičit pozice ve stoji, záklony a balanční pozice. Pamatujte, že jste právě přivedly na svět nenarozené dítě, jelikož menstruace je také nazývána jako pohřeb nenarozeného dítěte.

Geeta Iyengar

(Puna, únor 2003)

Kontakt

yoga praha